BETINGELSER OG VILKÅR

Senest opdateret 3. januar 2019
Tillæg til bestemmelser pr. 1. maj 2018
Mobillos behandler personoplysninger for den dataansvarlige og følgende tillæg vedr. GDPR til vore betingelser KLIK HER.


Senest opdateret 3. januar 2019
Cookies script
Ifm. regler om cookie- og privatlivspolitik kan der integreres et cookiescript
Se eksempel på side hvor cookies script er integreret


Abonnement m.v.
Mobillos.dk er et produkt under JV Kommunikation som ejes og drives i samarbejde mellem Easyweb Data, Webprofil & JV Kommunikation gennem mere end 20 år.

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet som bruges på www.mobillos.dk. På mobillos.dk er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Mobillos.dk anbefaler sine kunder at teste egne sider, inden ved aktivering.

Mobillos.dk forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte at lukke løsningen efter en skriftelig påmindelse om problem, hvis det ikke bliver rettet lukkes for aftalen og eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Mobillos.dk forbeholder sig ret til at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

Opsigelse af abonnement
Mobillos.dk fakturerer abonnementet forud for en periode på 12 måneder. Abonnementet fornyes automatisk for en ny, identisk periode, med mindre Mobillos.dk har modtaget en skriftelig opsigelse fra kunden senest 3 måneder før udløbet af den igangværende abonnementsperiode enten pr. post eller e-mail. Er opsigelse mindere end 3 måneder før udløb af aftaleperioden betales for næste periode.

Mobillos.dk forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Mobillos.dk den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

Mobillos.dk tilstræber adgang til administrationssystem 24 timer i døgnet. Mobillos.dk forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet, mv. Mobillos.dk tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

Mobillos.dk er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. Mobillos.dk erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

Mobillos.dk forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, såfremt kunden ønsker annullering af allerede igangsat ordre på grund af manglende oplysninger fra kunden.

Mobillos.dk har tavsheds pligt med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, herunder data, informationer m.m.

Der tages løbende backup af data, skal data findes frem fra backup fil sker dette på kundens regning, som afregnes på timebasis. Mobillos.dk kan ikke pr. automatik genskabe hvis kunde kommer til at slette x data fra administration, udelukkende forsøge at genfinde data fra tidligere backup på almindelig timebasis.

Kunden ejer og er selv ansvarlig for sine data. Der kan til enhver tid bestilles et komplet aftryk af data - både dokumenter/billeder og data-indhold efter nærmere aftale specifikationer. Kunden faktueres efter timeforbrug for denne ydelse.

Serveren er up-to-date med alle sikkerhedspatches og sikkerhedsindstillinger.

Mobillos.dk udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 4.2. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Mobillos.dk produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Mobillos.dk påbegynder ordre når den er godkendt fra kunden.

Kunden er forpligtet til altid at holde Mobillos.dk informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske ved skriftelig henvendelse pr. brev/mail.

Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge Mobillos.dks sider og ideer uden Mobillos.dks skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført Mobillos.dk unødige omkostninger.

Mobillos.dk forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive informeret til kunden. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.

Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Mobillos.dk ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Mobillos.dk med validt momsnummer. Mobillos.dk er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt Mobillos.dk pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder Mobillos.dk sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

Værneting I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Roskilde i Danmark som værneting.

Med indførelsen af GDPR - er den dataansvarlige og databehandleren forpligtet til at opfylde kravene i Persondataforordningen. Mobillos behandler personoplysninger for den dataansvarlige og vi har lavet et tillæg til vores betingelser specielt vedr. GDPR som du kan læse her.

Vi "krypterer" altid dine medlemmers adgangskoder i vores medlemssystem. Det enkelte medlem kan selv skifte sin adgangskode og den nye adgangskode skal overholde nogle grundlæggende regler ifht kompleksitet herunder bl.a. en kombination af tal og store/små bogstaver.
Adgangskoden kan ikke genskabes og hverken vi eller andre kan tilgå adgangskoden. Nøglen der anvendes er i øvrigt individuel for din klub såvel som for det enkelte medlem.Google Analytics - vigtig information

Datatilsynet har konkluderet at Google Analytics er problematisk ifht GDPR.
Se evt. mere her

Hvis du anvender google analytics på din hjemmeside kan du selv fjerne det i "backweb, indstillinger, login/administrator adgang, statistikscript (kun for kendere)". Du skal blot slette scriptet.

Hvis du har behov for assistance sparring eller et alternativ til at følge op på trafikken på hjemmesiden kan du kontakte os - så kan vi se om vi kan finde en løsning der passer til behovet.


Kontakt os

 • Danmark
  Mobillos.dk
  Solrød Strandvej 123
  GPS, skriv: duevej 1, 2680
  2680 Solrød Strand
  Tlf. +45 40201556
  Telefontid: mandag-fredag kl. 9:00-15:00
  E-mail: info@mobillos.dk