Elektronisk afstemning

Der er en lang række fordele ved at benytte elektroniske afstemninger til at involvere medlemmer, ansatte eller lignende.

Med SSL sikret afsteming er sikkerheden i top og elektronisk afstemning letter administrationen.

Samtidig vil et afstemingsresultat give resultatet med det samme.

Herunder kan du se hvordan elektronisk afstemningssystemet er sat sammen

Hent denne side som PDF1. Administration


 • Valg af afstemningstype (offentlig, udvalgte mv.)
 • Opsætning: kriterier, valgmuligheder, datoer mm.
 • Valg/import af medlemmer/stemmeberettigede

2. Udsendelse


 • Invitation til afstemning via e-mail/sms
 • Mulighed for brevflette
 • PDF generator til dannelse af breve til traditionel post

3. Afstemning


 • Kan ske fra computer, tablet, smartphone, sms
 • Sker fra SSL krypteret side og kræver login eller via unikt link
 • Kan kun ske i det dato-/tids interval opsat af administrator

4. Under afstemning

 • Afstemning kan være sat til at deltagere og/eller administrator kan se fordelingen løbende
 • Skjult indtil afstemning er slut *

5. Efter afsteming

 • Når afstemning er afsluttet kan resultatet vises alt efter afstemningstype og grad af sikkerhed der er opsat *
 • Resultatet kan vises online med det samme eller når trediepart * har godkendt resultatet
*

 • Afstemning kan håndteres af uvildig tredjepart (revisor, advokat, bureau el.lign.) således at habiliteten sikres
 • Visning/optælling afstemningsresultatet
 • Sikker afvikling af afstemning (SSL krypteret forbindelse)
 • Sikker log-on sikrer fuld anonymitet
 • Enkle processer og brugervenligt
Fakta og detaljer

Når der er oprettet en afstemning kan man importere deltagere som skal være med fx via et udtræk fra medlems database eller anden datakilde.

Invitation til at stemme kan ske via e-mail/sms - der er også mulighed for at danne adresser via PDF generator og sende traditionel post. Metoderne kan naturligvis kombineres. Deltagelse i afstemning kan ske fra computer, tablet, smartphone, sms.

En invitation per e-mail vil indeholde et unikt link, som går direkte ind til afstemning. Man ser kvittering når stemmen er afgivet.

En invitation per SMS vil indeholde information om hvordan der stemmes. Fx: “445 stem a”. Når stemmen er afgivet korrekt modtages SMS kvittering.

En invitation pr brev indeholder information om hvordan der stemmes og et sæt unikke stemme-/QR-koder som anvendes for at kunne tilgå afstemning.

Der vil kunne stemmes valgfrit fra computer, tablet, smartphone eller SMS. Man kan kun stemme én gang.

Der er en variabel omkostning forbundet med invitationer/stemmer via SMS og invitationer via traditionel post.

Afstemning kan forløbe helt uden “ejeren” har noget med det at gøre - og ejeren kan ikke se hvem eller hvad der er stemt. I forløbet kan det vælges om ejeren må kunne se stemmeprocenten løbende + eventuelt del-resultater undervejs – og om/hvordan ejer/deltagere skal have adgang til resultatet når det endelige resultat foreligger.

De egenskaber, regler/kriterier der på den måde sættes op for en afstemning er synlige på afstemning og kan ikke ændres efter afstemning er påbegyndt.

Alle der stemmer kan være trygge og kender de vilkår der stemmes på.

Integration eller selvstændig løsning

 • Afstemningsmodulet kan være fuldt integreret med nuværende website hvis dette hostes hos mobillos.dk
 • Kan benyttes som et 100% selvstændigt site

Med indførelsen af GDPR - er den dataansvarlige og databehandleren forpligtet til at opfylde kravene i Persondataforordningen. Mobillos behandler personoplysninger for den dataansvarlige og vi har lavet et tillæg til vores betingelser specielt vedr. GDPR som du kan læse her.

Vi "krypterer" altid dine medlemmers adgangskoder i vores medlemssystem. Det enkelte medlem kan selv skifte sin adgangskode og den nye adgangskode skal overholde nogle grundlæggende regler ifht kompleksitet herunder bl.a. en kombination af tal og store/små bogstaver.
Adgangskoden kan ikke genskabes og hverken vi eller andre kan tilgå adgangskoden. Nøglen der anvendes er i øvrigt individuel for din klub såvel som for det enkelte medlem.Google Analytics - vigtig information

Datatilsynet har konkluderet at Google Analytics er problematisk ifht GDPR.
Se evt. mere her

Hvis du anvender google analytics på din hjemmeside kan du selv fjerne det i "backweb, indstillinger, login/administrator adgang, statistikscript (kun for kendere)". Du skal blot slette scriptet.

Hvis du har behov for assistance sparring eller et alternativ til at følge op på trafikken på hjemmesiden kan du kontakte os - så kan vi se om vi kan finde en løsning der passer til behovet.